Витребування документів

ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ З УКРАЇНИ

З питань витребування документів з України особи, які проживають за кордоном, звертаються до дипломатичних представництв та консульських установ України в країні перебування для оформлення відповідного запиту в Україну (за розгляд заяви про витребування документу стягується консульський збір).

Втім, для скорочення часу витребування документів радимо надсилати запити безпосередньо на адреси архівних установ України. Інформацію щодо адрес державних архівних установ України можна знайти на веб-сторінці http://www.archives.gov.ua/. Запити щодо витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану слід надсилати безпосередньо до управлінь юстиції (адреси територіальних управлінь знаходяться на веб-сторінці http://www.minjust.gov.ua/0/18219 ). Для витребування документа слід заповнити відповідну анкету встановленого зразку (заповніть бланк та роздрукуйте у 3-х примірниках). Про результати розгляду таких звернень громадян інформують дипломатичні представництва та консульські установи України. За видачу витребуваних документів (зокрема архівних довідок) стягується консульський збір.

Пам’ятка по витребуванню з України документів про реєстрацію актів цивільного стану

На підтвердження фактів, що підлягають реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану, цими органами видаються належним чином засвідчені свідоцтва або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

1. Повторні свідоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторні свідоцтва про народження дітей можуть видаватися їх батькам і усиновлювачам.
Повторні свідоцтва про народження дітей, які не досягли 18 років, можуть також видаватися опікунам, піклувальникам і адміністрації дитячих закладів, в яких діти перебувають на вихованні. Особам, яким виповнилося 16 років, повторні свідоцтва можуть видаватися при наявності паспорта.
Особі, позбавленій батьківських прав, повторні свідоцтва про народження дітей не видаються. При видачі повторного свідоцтва про народження відомості про батьків наводяться у повній відповідності з даними актового запису про народження.
Повторні свідоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дітям померлого, в тому числі й усиновленим, другому з подружжя, братам і сестрам померлого, діду і бабі померлого як з боку батька, так і з боку матері).
Родинні відносини повинні бути підтверджені документально.

2.
Повторні свідоцтва про одруження, яке припинено, не видаються. В цьому разі на прохання заявників видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

3. Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян видаються особам, на яких складено актовий запис. Крім того, витяги про реєстрацію народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, про внесення змін, доповнень, виправлень в актовий запис видаються родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновлювачам, опікунам та піклувальникам.

4. В заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та адреса заявника; прізвище, ім’я, по батькові особи, відносно якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ФРН

Витребування документів з території ФРН відбувається через Департамент консульської служби МЗС України. Інформація щодо порядку витребування документів: http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/consultation/docs

Advertisements
%d блогерам подобається це: