Вихід з громадянства України

Відповідно до чинного законодавства України вихід з громадянства дозволений лише громадянам, які не є резидентами країни (тобто отримали дозвіл на постійне проживання за кордоном, не мають реєстрації на території України та здали  внутрішній паспорт  на знищення до органів Державної міграційної служби України). Отже, оформивши дозвіл на ПМП, слід стати на консульський облік у Відділенні Посольства. Лише після цього та за наявності підготованих комплектів документів (див. нижче) щодо виходу з громадянства України Ви можете особисто  (надіслані поштою заяви і додані документи повертаються заявнику без розгляду) звернутися до Відділення для порушення клопотання про вихід з громадянства України.

При підготовці документів особливу увагу слід звернути на написання Вашого імені в документах офіційних органів ФРН, їх перекладах та паспорті громадянина України для виїзду за кордон і свідоцтві про народження. У разі наявності розбіжностей слід виправити документи або їх переклади у відповідності до написання Вашого імені у паспорті як кирилицею, так і латинкою (у паспорті міститься український та міжнародний варіанти написання імені. Ваше ім’я в німецьких документах має відповідати міжнародному написанню, у їх перекладах – українському).

  • У разі, якщо Ви (або німецькі органи) наполягають на дещо відмінному варанті написання Вашого імені, то німецький документ має містити примітку з зазначенням імені у національному паспорті та серію і номер паспорта (laut dem Nationalpass СС№123456 Schreibweise des Namens: ….) Переклад документа слід робити після внесення всіх приміток та виправлень!
  • Часто у гарантії надання громадянства ФРН зазначається по батькові заявника, попри його відсутність у паспорті громадянина України для виїзду за кордон. У цьому зв’язку просимо звернути увагу на переклад по батькові українською мовою: переклад має відповідати свідоцтву про народження; якщо свідоцтво про народження зразку СРСР і заповнювалося російською мовою, переклад має враховувати норми українського правопису (по батькові в українській мові твориться за допомогою суфіксів -івна, -ївна та -ович, -йович. Не “Валерієвна” , а “Валеріївна“, не “Валерієвич“, а “Валерійович” і т.д.)!  Довідково: перекладач завжди має право зазначати переклад, зроблений у відповідності до норм українського правопису, а не ISO, оформивши це як примітку перекладача.
  • Також просимо звертати увагу на написання у гарантії надання громадянства ФРН та її перекладі  місця народження, яке має бути зазначене відповідно до свідоцтва про народження. Звертайте також  увагу на категорію населеного пункту (село, селище міського типу, місто тощо) та написання складних назв: не “Ustkamenogorsk”, а “Ust-Kamenogorsk“; не “Усть-Кам’яногірськ” а ” Усть-Каменогорськ” і т.д. У цьому зв’язку просимо звернути увагу на переклад місця народження українською мовою: переклад має відповідати свідоцтву про народження; якщо свідоцтво про народження зразку СРСР і заповнювалося російською мовою, переклад має відповідати назві населеного пункту в українській мові! Довідково: вірність назви в українській мові найпростіше перевірити через українську версію Wikipedia
  • Якщо гарантію громадянства видано на шлюбне прізвище, а  паспорт громадянина України для виїзду за кордон – на дошлюбне, слід спочатку змінити паспорт на шлюбне прізвище.
  • Переклади документів слід робити у уповноважених перекладачів (ermächtigter Übersetzer). Підпис уповноваженого перекладача на кожному оригінальному перекладі обов’язково має бути засвідчено штампом апостиль (див. Засвідчення документів). Переклади, які містять помилки та розбіжності з іншими документами до розгляду не приймаються. Просимо бути максимально уважними!
  • У разі виходу з громадянства України разом з дітьми, які народилися після 01.03.2001 року, до матеріалів клопотання обов’язково додається довідка про реєстрацію дитини громадянином України за кордоном.  Просимо звернути увагу на важливість зазначення особових даних дитини  в такій довідці у повній відповідності до свідоцтва про народження: дата народження, написання імені (прізвище, ім’я та по батькові). У разі виявлення у довідці розбіжностей (наприклад: відсутність по батькові, зазначення лише одної частини подвійного імені тощо), слід звернутися до органу видачі довідки, надавши оригінал довідки, яка містить неточності, та необхідні документи разом з заявою у довільній формі щодо виправлення розбіжностей (замість заяви встановленого зразку). Обов’язково ознайомтеся також з відповідями консулів Відділення на часті запитання щодо виходу з громадянства України.

Вихід з громадянства України. Зведена інформація (завантажити):

  • Заява-анкета та зразок її заповнення. Можна заповнювати як від руки так і на комп’ютері.  На поставлені питання слід відповідати чітко, у відповідності до зразку заповнення.

Змінювати форму анкети (видаляти нумерацію, видаляти блоки питань і ін.) заборонено. На кожному екземплярі анкети має міститися оригінальний підпис, датою підписання анкети має бути дата особистого звернення до консульства.

Найчастіше виникають питання щодо заповнення графи 5″Коли та на яких підставах набуто громадянство України” та 7″Де та коли оформили дозвіл на ПМП” заяви-анкети. Отже, в пункті 5 слід зазначити:
а) якщо станом на 24 серпня 1991 року Ви постійно проживали на території України – “На момент проголошення незалежності України, 24.08.1991 року”;
б) якщо Ви переїхали до України на ПМП у період з 24.08.1991 до 13.11.1991 – “На момент набуття чинності ЗУ “Про громадянство України, 13.11.1991 року”;
в) якщо Ви народилися після 24.08.1991 року – “З моменту народження, вказати дату”.
г) у разі визначення належності до громадянства – “Через визначення належності до громадянства”, вказати дату, зазначену у відповідному документі та надати документ консулу (довідка ВГІРФО УМВС за останнім місцем реєстрації в Україні щодо підстави набуття Вами громадянства України).

Пункт 7 заповнюється наступним чином:

а) якщо штамп “Постійне проживання”було внесено в Україні – «ВГІРФО (ОВІР) УМВС України в ….. області, ….. рік»;
б) у разі оформлення ПМП за кордоном – «Посольство /Генеральне консульство (конкретизувати, наприклад: у Франкфурті-на Майні)/Відділення Посольства України у ФРН, ….. рік» (датою оформлення дозволу на ПМП у такому випадку буде дата прийняття на постійний консульський облік, а не на тимчасовий у зв’язку з порушення клопотання ПМП).
Як правило, ті громадяни, які виїхали до ФРН як Kontingentflüchtling оформили дозвіл на ПМП в Україні, через ВГІРФО УМВС України за останнім місцем реєстрації на території Украіни.

У разі, якщо з Вами з громадянства України виходить також Ваша неповнолітня дитина, якій на момент подання клопотання виповнилося 14 років, їй слід заповнити наступну заяву:

У разі, якщо з громадянства України виходить тільки дитина (батьки не виходять  або вже вийшли з громадянства) слід заповнити заяву іншої форми:

У разі, якщо на момент подання клопотання дитині виповнилося 14 років, їй слід заповнити наступну заяву:

Зверніть увагу, що до клопотання про вихід з громадянства України своєї дитини заявник обов’язково додає 4  копії відповідних сторінок власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон (стор. з фото, стор. за даними про дітей, стор. зі штампами консульського обліку, стор. з Aufenthaltstitel) або – якщо він уже вийшов з громадянства України – копії закордонного паспорта громадянина ФРН (Reisepass) та 4 копії довідки консульської установи про припинення громадянства України.

Важливим аспектом при виході з громадянства разом з дитиною є також очевидність родинного зв’язку з заявником. У разі, якщо такий зв’язок неможливо встановити за паспортом заявника та свідоцтвом про народження дитини (різні прізвища у свідоцтві та паспорті), то до клопотання обов’язково додаються документи, які підтверджують зміну прізвища (дитини або заявника), яка відбулася з моменту народження дитини. У разі іноземного походження документ має бути апостильовано (або легалізовано – у залежності від часу та місця походження документа). Разом з копіями документа подаються також копії його перекладу українською мовою (переклад також апостилюється).

Усі документи щодо виходу з громадянства подаються у чотирьох ідентичних, складених у однаковій порядковості (відповідно до порядку у інформаційному аркуші) екземплярах. Кожен з екземплярів Вашого клопотання призначений для певного компетентного органу України. Від того, наскільки охайно та уважно Ви підготуєте документи, залежить і швидкість прийняття документів консульством та прийняття рішення за Вашою заявою в цілому.


Виявлені згодом у документах неточності або відсутність певних документів у клопотанні істотно гальмують розгляд клопотання та потребують тривалого процесу їх виправлення і, як правило, додаткового особистого звернення до установи. Отже, просимо з усією уважністю підійти до підготовки документів, адже саме заявник можете присвятити підготовці власних паперів набагато більше часу, ніж будь-який причетний до обробки справи чиновник. Ставлячи підпис під заявою, Ви погоджуєтесь з тим, що ознайомилися з вимогами до оформлення документів та підготували папери у повній відповідності до чинного законодавства. Зважайте також на те, що невірно заповнені графи анкети можуть бути розцінені не як помилка або неточність, а як повідомлення неправдивих відомостей. На цій підставі Вам може бути відмовлено у задоволенні клопотання, консульський збір при цьому поверненню не підлягає!

Завантажити формуляри та пам'ятки щодо виходу з громадянства України Добірка документів з питання виходу з громадянства України:  http://www.box.com/shared/9t31icre1q

Розгляд клопотання про вихід з громадянства України відповідно до чинного законодавства може тривати до одного року. Середній термін розгляду останнім часом складає 10 місяців.  Надані до Відділення матеріали попередньо перевіряються консульською посадовою особою під час прийому документів. У разі виявлення недоліків, документи повертаються заявнику для їх усунення. Якщо недоліки у поданих документах було виявлено після прийому документів та до направлення їх на розгляд компетентних органів України, документи повертаються заявнику для усунення недоліків. Якщо протягом 60 днів доопрацьовані документи не були повторно надані до Відділення, приймається рішення про припинення провадження за таким клопотанням, консульський збір при цьому поверненню не підлягає. Якщо документи відповідають встановленим вимогам, матеріали клопотання надсилаються до МЗС України для подальшої перевірки компетентними органами України. Відповідно до пункту 107 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень (затверджений Указом Президента України від 27 червня 2006 року N588/2006), після надходження відповідей МВС України та СБУ, якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов виходу з громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких вихід з громадянства України не допускається, МЗС надсилає матеріали справи про вихід з громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства.  Після остаточної перевірки щодо відповідності матеріалів клопотання вимогам законодавства України на засіданні Комісії приймається рішення щодо можливості задоволення клопотання. У випадку позитивного рішення заявник включається до Указу Президента про припинення громадянства України. Після надходження до Відділення тексту Указу, заявник протягом семи днів інформується про необхідність завершення формальностей у справі: здати паспорт України та отримати довідку про припинення громадянства (повний перелік необхідних дій міститиметься в інформації консульської установи). Нагадуємо, що згідно з положеннями п. 41 Порядку централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України особа, громадянство України якої припинено у відповідності до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана здати паспорт до дипломатичної установи України у встановлений законодавством термін (30 днів з моменту підписання відповідного Указу Президента).

Просимо також взяти до уваги, що прийняття рішень за клопотаннями щодо виходу з громадянства України не належить до компетенції консульських установ і Відділення Посольства України у ФРН зокрема, а натомість, є прерогативою Президента України. У цьому зв’язку надання Відділенням релевантної інформації на звернення щодо проміжного стану опрацювання (етапу розгляду) або  прискорення розгляду  таких клопотань не видається можливим.

Докладніше про розгляд клопотань щодо виходу з громадянства України читайте тут: http://wp.me/p1yfkk-6I

Advertisements
%d блогерам подобається це: